Heer onze God, red uw volk en zegen uw erfdeel – Bewaar de volheid van Uw Kerk – H. Johannes Chrysostomus (+407) ╰⊰¸¸.•¨* Dutch

http://netherlandsofmyheart.wordpress.com

NETHERLANDS OF MY HEART

“Heer onze God, red uw volk en zegen uw erfdeel. Bewaar de volheid van Uw Kerk. Heilige hen die de schoonheid van Uw Huis liefhebben. Verheerlijk hen daarvoor met Uw goddelijke kracht en verlaat ons niet die op U hopen. Want van U is de Macht en aan U is het Koninkrijk en de Kracht en de Heerlijkheid: Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen“.

—Slot 1e kleine litanie, Goddelijke Liturgie H. Johannes Chrysostomus

Bron:

http://www.lucascleophas.nl

LUCAS CLEOPHAS

Advertisements

聖金口イオアンの聖体礼儀 Divine Liturgy of St John Chrysostom – PDF ╰⊰¸¸.•¨* Japanese

http://japanofmyheart.wordpress.com

JAPAN OF MY HEART

fe1a27d4bf57a959c0880a3902fbe8dd.jpg

http://www.orthodox-jp.com/liturgy/prayerbook/Liturgy_Gr_Sl_Jp.pdf

聖金口イオアンの聖体礼儀 Divine Liturgy of St Chrysostom

PDF