Heer onze God, red uw volk en zegen uw erfdeel – Bewaar de volheid van Uw Kerk – H. Johannes Chrysostomus (+407) ╰⊰¸¸.•¨* Dutch

http://netherlandsofmyheart.wordpress.com

NETHERLANDS OF MY HEART

“Heer onze God, red uw volk en zegen uw erfdeel. Bewaar de volheid van Uw Kerk. Heilige hen die de schoonheid van Uw Huis liefhebben. Verheerlijk hen daarvoor met Uw goddelijke kracht en verlaat ons niet die op U hopen. Want van U is de Macht en aan U is het Koninkrijk en de Kracht en de Heerlijkheid: Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen“.

—Slot 1e kleine litanie, Goddelijke Liturgie H. Johannes Chrysostomus

Bron:

http://www.lucascleophas.nl

LUCAS CLEOPHAS

Advertisements

Want van oudsher werden Psalmen gebruikt als Genadegave en werden ze gebruikt ter lering als ware het een geschenk van boven – H. Johannes Chrysostomos (+407) ╰⊰¸¸.•* Dutch

https://saintjohnchrysostomquotes.wordpress.com

HEILIGE JOHANNES CHRYSOSTOMUS

Nadenken over de samenkomst met eer aan God in apostolische tijden, gebeurde zo schrijft H. Johannes Chrysostomos in de late vierde eeuw: “Want van oudsher werden Psalmen gebruikt als Genadegave en werden ze gebruikt ter lering als ware het een geschenk van boven”.

Bron:

http://www.lucascleophas.nl

LUCAS CLEOPHAS

De Kerk leidt je tot het berouw voor je zonden – Heilige Johannes Chrysostomos ╰⊰¸¸.•* Dutch

http://easternorthodoxchurch.blogspot.com

EASTERN ORTHODOX CHURCH

De Heilige Johannes Chrysostomos zegt: “De Kerk leidt je tot het berouw voor je zonden en wist ze uit, want daar bevindt zich de Geneesheer [niet de strenge rechter], de Enige Die je na onderzocht te hebben, vergeving van zonden verleent“.

Bron:

http://www.lucascleophas.nl

LUCAS CLEOPHAS